Bài viết theo tag: ‘Du lịch Sài Gòn’

Những con đường hoa ở Sài Gòn

Những con đường hoa ở Sài Gòn

Mùa này hoa giấy, điệp vàng, phượng hoàng đỏ, bò cạp vàng nở rực, khiến phố phường Sài Gòn trở …

Xem thêm